• 1
  • 2
  • 3
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính quý 3 - Năm 2018
Báo cáo tài chính quý 2 - Năm 2018 (19/7/2018)
Báo cáo tài chính quý 1 - Năm 2018 (19/04/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017. Thông báo này thay thế cho Thông báo sô 41/TB-CC ngày 13/04/2018 (17/04/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 (13/04/2018)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ( 03/04/2018 )
Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ( 16/03/2018 )
Báo cáo thường niên năm 2017 (02/03/2018)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 ( 22/02/2018 )
CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng trân trọng Thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ( 12/02/2018 )
1 2 3 4 5 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3837391,3827038. Fax: (84-31) 3837393.
Website: http://cuacamport.com.vn. Email: Support@cuacamport.com.vn. Phát triển bởi Brandinfo