• 1
  • 2
  • 3
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin: Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty
Báo cáo tài chính quý 3 - Năm 2023
Báo cáo tài chính quý 2 - Năm 2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 (Bản rút gọn)
CBTT. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT
CBTT. Nghị quyết, Biên bản và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
CBTT. Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty
Báo cáo tài chính quý 1 - Năm 2023
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Bổ sung Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
CBTT.Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
1 2 3 4 5 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3837391,3827038. Fax: (84-31) 3837393.
Website: http://cuacamport.com.vn. Email: Support@cuacamport.com.vn. Phát triển bởi Brandinfo