• 1
  • 2
  • 3
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 ( Ngày 14/01/2022 )
Báo cáo tài chính quý 3 - Năm 2021 ( Ngày 26/10/2021 )
Báo cáo tài chính quý 2 - Năm 2021 ( Ngày 21/7/2021 )
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 ( Ngày 19/7/2021 )
Báo cáo tài chính quý 1 - Năm 2021 ( Ngày 23/04/2021 )
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( Ngày 19/04/2021 )
Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( Ngày 31/03/2021 )
Báo cáo thường niên năm 2020 ( Ngày 09/03/2021 )
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 ( Ngày 02/03/2021 )
CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty v/v: Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ( Ngày 25/02/2021)
1 2 3 4 5 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3837391,3827038. Fax: (84-31) 3837393.
Website: http://cuacamport.com.vn. Email: Support@cuacamport.com.vn. Phát triển bởi Brandinfo