• 1
  • 2
  • 3
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Đại hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2012

Đại hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2012

 Đại hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2012


dai hoi co dong.jpg


dh co dong.jpg


anh.jpg


CÁC TIN KHÁC
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 ( Ngày 14/01/2022 )
Báo cáo tài chính quý 3 - Năm 2021 ( Ngày 26/10/2021 )
Báo cáo tài chính quý 2 - Năm 2021 ( Ngày 21/7/2021 )
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 ( Ngày 19/7/2021 )
Báo cáo tài chính quý 1 - Năm 2021 ( Ngày 23/04/2021 )
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( Ngày 19/04/2021 )
Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( Ngày 31/03/2021 )
Báo cáo thường niên năm 2020 ( Ngày 09/03/2021 )
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 ( Ngày 02/03/2021 )
CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty v/v: Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ( Ngày 25/02/2021)
1 2 3 4 5 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3837391,3827038. Fax: (84-31) 3837393.
Website: http://cuacamport.com.vn. Email: Support@cuacamport.com.vn. Phát triển bởi Brandinfo